Pressemeddelelse

Mindeord for Poul Hald-Mortensen

Det er Poul, som er død.

Det var med stor sorg, at Danmarks Naturfredningsforening Thy modtog besked om, at Poul Hald- Mortensen meget uventet og pludseligt var afgået ved døden natten til lørdag den 9. oktober.
Han blev fundet liggende, fredeligt i sin seng.

Poul Hald havde sin opvækst og ungdom i Vestjyllands klitplantager.
Som nyuddannet biolog i 1972 blev Poul ansat som en af pionererne i den del af statsforvaltningen, som havde til opgave at sikre og beskytte Danmarks natur. Det var starten på et langt karriereforløb både i centraladministrationen og på statsskovdistrikter i Jylland.
I 1996 skiftede han løbebane og blev ansat i Aage V. Jensen Naturfond, hvor han blev rådgivende biolog med egen bopæl og skov tæt ved fondens ejendomme i Vejlerne.
Karriereskiftet gav mulighed for at engagere sig mere aktivt i Danmarks Naturfredningsforening, hvilket medførte, at Poul i de sidste år lagde et stort arbejde i den lokale afdeling og nationalt som vicepræsident i DN. Dansk Ornitologisk Forening og Biologisk Forening for Nordvestjylland havde også stor glæde af hans enorme viden og store arbejdsindsats.
Efter sin pensionering i 2013 havde Nationalpark Thys udvikling Pouls store bevågenhed og interesse. Først i bestyrelsen fra 2015-2020 og efterfølgende som formand for rådet frem til sin død.

Når Poul tog ordet, og det gjorde han som regel, lyttede alle en ekstra gang. Alle forventede, at den gammeldags skolede, venlige og dannede mand altid udtalte sig velformuleret, troværdigt og med autoritet på baggrund af stor naturfaglig viden og erfaringer fra egen forskning og et enormt netværk. Det, Poul havde på hjerte, var aldrig ligegyldigt. Pouls entusiasme og begejstring for en bedre og vildere natur påvirkede alle, som lyttede til ham.

Opvæksten i klitplantagerne og senere bosættelse med egen skov ved Vejlerne havde sat sit særlige præg på Poul. Glæden ved træer og buske. Især taks, som naturligt dansk nåletræ, betød meget.
Da Naturstyrelsen Thy skulle have ny Driftsplan 2017-2031 fandt Poul, at der manglede forslag til at imødekomme plantagernes aktuelle mangel på naturligt hjemmehørende træer og buske. Ikke langt fra ord til handling. Poul skrev på eget initiativ et bilag til driftsplanen: ”Skovvegetationens forhistorie i Thy”.
Det er et stort tab for Danmarks Naturfredningsforening Thy, at Poul er død og mest ubærligt for hans børn, familie og kæreste.
Poul Hald- Mortensen blev født den 6. april 1943 og han døde den 9. oktober 2021.
Begravelsen har fundet sted i Øsløs Kirke den 16. oktober 2021 og blev forestået af Margrethe Auken, som var ven med Poul Hald gennem et halvt århundrede.
Æret være Poul Hald-Mortensens minde.
Ib Nord Nielsen, på vegne af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening Thy.