Skotsk Lostilk
Den findes i Danmark kun i det nordvestlige Jylland og regnes derfor for sjælden.
Den er fredet.
I Thy finder man den i klitterne i spredte bevoksninger. Her fotograferet mellem Bøgsted rende og Vangså.
Bladene er groft takkede, glatte og stive. Stænglen er rødlig forneden. Blomstrer i juli. Blomstene hvide og sidder i skærm.
Planten har en krydret duft.