Bøgetræer i maj

Egentlig hedder skoven Eshøj Plantage,  for alle træer og andre vækster er plantede. Den ligger ud mod fjorden få kilometer øst for Thisted by. Der er P-plads i skovens udkant. Det er tilladt at køre i bil helt ned til stranden.
 Indtil slutningen af 1800-tallet var her kun lyngklædte bakker, men en gruppe borgere i Thisted opkøbte området og tilplantede det med henblik på at skabe en lystskov til glæde for byens borgere. Fra 1979 drives skoven af Thisted Kommune.
Skoven blev tilplantet med træer og buske fra hele verden og fremstår også i dag som en slags botanisk have med en stor variation i bevoksningen. En del træer er mærket med navn og oprindelsessted. I skovbunden er der om foråret et tæt tæppe af anemoner, hvoraf  der findes 3 arter: den hvide, den gule og den blegblå. Senere på året findes der mange forskellige svampe i skoven.
Selvom skoven er godt besøgt på grund af sin bynære beliggenhed, er det altid en fornøjelse at færdes på skovens mange stier eller blot nyde udsigten over fjorden.
Der er flere oplysninger i kommunens brochure.