Lag af moler og aske foldet af isen tryk under sidste istid

 En tur til Silstrup Hoved
Start ved parkeringspladsen ved Hotel Limfjorden. Gå uden om hotellet og ned på stranden. Der er trapper hele vejen ned.
 Følg stranden mod syd langs en stor blød bugt. Nyd udsigten over vandet til Thisted by, Eshøj Plantage, Feggeklit langt mod øst, Mors`nordkyst med Hanklit og foran os det træbevoksede Silstrup Hoved. Strandstenene bære præg af at vi er i nærheden af molerformationer. Der er masser af muslingeskaller. Blåmusling, knivmusling,hjertemusling og tøffelmusling. Inden vi når helt ud til klinterne er det muligt at kravle op på nogle meget høje græsklædte bakker. Belønningen er en formidabel udsigt. Skrænterne her hviler på fed tertiærler og glider jævnligt ud i vandet. Længere fremme kommer molerskrænterne. Det er det eneste sted i Thy hvor moleret kommer frem i overfladen og vistnok det eneste sted i Danmark hvor moleret ligger på sin oprindelige plads. Ikke desto mindre kan man se at lagene, der betår af skiftevis moler og mørk vulkansk aske, er kraftigt skubbet af isen i istiden. På billedet kan man se lag som er skubbet op i lodret position. Når man har nydt den totale stilhed, bortset fra naturen egne lyde, går turen samme vej tilbage.