DN Thy har gennem længere tid arbejdet for at friholde Vandet Sø for surfing, bl.a. fordi vi mener det vil være meget forstyrrende for fuglelivet på søen. Efter at have været igennem proces med klager og indsigelser har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort, at surfing er tilladt i den østlige trediedel af søen, dog ikke kitesurfing og kun fra april til oktober. Thisted Kommune har bygget en gangbro fra vejen gennem sivene og ud til åbent vand. Ligeledes er der lavet P-plads og toiletfaciliteter.

Fredningskendelsen kan ses på nedenstående adresse. Tryk på "fredningen og dens pleje" og derefter på "Vandet Sø 2015". Selv kendelsen starter på side 8 og DN Thys indsigelse på side 10 i selve kendelsen.

http://www.fredninger.dk/fredning/vandet-soe/