Gul iris ved Bøgsted Rende

Her har vi flere gange haft affaldsindsamling. Nye storme presser mængder af affald ind i renden, men dette smukke sted skal holdes rent.

DN Thy er en af landes ca. 100 afdelinger og dækker hele Thisted kommune. DN Thy har ca. 1200 medlemmer  (2016) og ved årsmødet er valgt en bestyrelse på 12 plus 2 suppleanter. Bestyrelsen mødes 1 gang hver måned og gennemgår indkomne sager. Afdelingen holder årsmøde (generalforsamling) hvert efterår med foredrag, hvor alle medlemmer er velkommen.

Thisted Kommune er et stort område at overskue, når både små og store naturlokaliteter skal følges. I fugleflugtslinie er kommunen ca. 80 km lang fra syd til nordøst og vekslende mellem 15 og 20 km i bredden mellem hav og fjord. Thisted Kommune er 1101 kvadratkilometer eller i hektar 110100. Det er et stort område for bestyrelsens tolv par øjne, så vi har brug for dine øjne og din medvirken. Du er altid velkommen til, at henvende dig til os, hvis Du har spørgsmål eller noget som Du mener, der bør kigges nærmere på.
I DN Thy har vi blandt andet fokus på, at beskyttet natur ikke forringes eller ødelægges. Det være sig gennem direkte fysiske indgreb, udledning af miljøfarlige stoffer eller unødvendige forringelse af værdifulde og smukke landskaber.
En mangfoldig og uspoleret natur er grundlaget for, at dyr og planter har de nødvendige fristeder i et intensivt dyrket land. Antallet af plante- og dyrearter (biodiversitet) og steder, hvor de kan leve, er i hastigt fald. Det arbejder vi for at modvirke.

Vi vil gerne handle, når natur lider overlast uden at myndighederne er opmærksomme på det, men vi har brug for din hjælp til at forhindre og stoppe ødelæggende indgreb i naturen.
Vi arbejder også for en renere og bedre Limfjord og rent drikkevand. Vi er repræsenteret i Nationalparkbestyrelsen, Nationalparkrådet, Limfjordsnetværket og Grønt Råd med videre.

DN Thy arrangerer ekskursioner i naturen for både børn og voksne. Ofte i samarbejde med andre organisationer.

DN Thy deltager i samarbejde med Landbo Thy i den årlige landsindsamling af affald. Mange beboerforeninger står for det praktiske og vi laver også selv et indsamlingsarrangement.

Punkter på bestyrelsesmøderne:

  • Sager fra Kommunen, Naturstyrelsen og Fredningsmyndighederne.
  • Nyt fra Nationalpark Thy
  • Ture og arrangementer.
Klitrose i blomst.
Denne smukke blomst, som lyser op imellem marehalmen i klitterne, er en af de planter, der er i fare som følge af hybenrosens store udbredelse samme steder.
Naturstyrelsen er for tiden i gang med forsøg på at bekæmpe hybenrosen, som er en invasiv art i den danske natur.