Folk og fisk

Bedre mulighed for formidling ved Stenbjerg Landingsplads.

Erik Bach Jensen, DN Thy, og en gruppe ældre frivillige fra Nationalpark Thy har gennem længere tid formidlet natur- og kulturoplevelser fra Stenbjerg Landingsplads. for at få bedre forhold til denne opgave har man søgt og fået bevilliget midler hos DN´s projektpulje: "Grønt Guld".Det økonomiske fundament stammer fra VELUX FONDEN. Der bliver nu mulighed for at kunne leje sig ind i et af redskabsskurene til indendørsarrangementer i tilfælde af dårligt vejr. Desuden kan man anskaffe sig et bord af rustfrit stål og et køleskab, hviket er nødvendigt for at kunne overholde de hygiejniske regler, når der uddeles smagsprøver ved arrangementerne.