Hykær i Hanstholmreservatet er en af en række søer, der ligger langs de gamle havskrænter fra stenalderhavets tid.

Nogle af de bedste naturoplevelser findes i Nationalpark Thy. DN Thy har været engageret i nationalparkprojektet helt fra opstartsfasen og er repræsenteret både i bestyrelsen og i rådet. Nationalparken er beskrevet i flere publikationer og på egen hjemmeside, som kan besøges ved et klik her.