Et indblik i myrernes forunderlige liv
Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet
Onsdag d. 26. april kl. 19.30 i VUC´s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted
 Myrerne kan karakteriseres som de mest succesrige ”dyregrupper”, idet de har tilpasset sig og koloniseret næsten alle områder på jorden. Blandt landlevende dyr er det kun myrernes biomasse, der overgår menneskets. Denne succes skyldes deres organisation i store sociale samfund med specialisering og opdeling i kaster. Dronningernes eneste opgave er at lægge æg og hun kan leve i mange år, hvorimod hannerne kun lever meget kort og dør efter parringen. Arbejdermyrerne kan være meget specialiserede til forskellige funktioner, og de sørger for fødeindsamlingen, bygningen af de fascinerede tuer, pasning af yngel og forsvar af kolonien. Myrerne har udviklet en meget effektiv kemisk kommunikation, der gør det muligt at få samfund på millioner af arbejdermyrer til at fungere.
Der vil også blive snakket om forskellige myrers biologi bl.a. om hærmyrerne, der er nomader og kendt for deres evne til at spise alt på deres vej, bladskærermyrer der dyrker svampe, engmyrerne der holder ”kvæg” og specifikke myrerarters samliv med ensianblåfuglen.
Entré:
60 kr. for medlemmer af BFN
80 kr. for ikke-medlemmer

Foredragsholder: Lektor Mogens Gissel Nielsen

Kontaktperson, Ib Nord Nielsen,  tlf. 40579323

Cykeltur i Tved Plantage.

Søndag den 7 Maj arrangerer DN Thy en cykeltur i Tved Plantage.

Læs mere om turen her.