Naturpolitisk vælgermøde.

 

På mødet gives følgende spørgsmål og emner på forhånd til de politiske repræsentanter, men andre spørgsmål vedrørende miljø og natur i vores kommune kan drøftes på mødet.

 

Din og dit partis holdning til:

  • Kommunens mølleplanlægning, herunder antallet af husstandsvindmøller.
  • Problemstillingen dyrket land / natur.
  • Affaldssortering. Skal den udbygges?
  • Kysten fra Eshøj til Vildsund. (Stiforbindelse, Sydhavnen og planerne i Silstrup)
  • Etablering af kystsikring.
  • Den nye planlovs betydning for Thisted Kommune.
  • Skal vi som klimakommune prioritere økologi højere i kommunens institutioner?

AFTENENS PROGRAM:

19.00

Velkomst, og derefter afholdes årsmødet i DN Thy.

19.45

DN Thy er vært ved kaffe mm.

20.00

Naturpolitisk vælgermøde. Mødeleder: Ib Nord Nielsen.